อธิการบดี นำบุคลากร นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประกาศต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ MOU กับวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ และบริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประกวด “ปลากัด สัตว์น้ำสวยงาม ประจำชาติของไทย ” และชมนิทรรศการ ในโครงการ”สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รับโล่พระราชทานฯพร้อมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประกวดผ้าผู้ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดเตรียมพระกระยาหารถวาย

อ่านต่อ »