ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทร์พย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพฯ 2 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 จำนวน 43 ราย และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 ราย ซึ่งการทดสอบในวันนี้ได้มีบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยภาพ/ข่าว : ณัฐพล วารินทร์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin