Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567 ประเภททุนรายปี จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนโดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนักศึกษา นายธรรมศักดิ์ บริบูรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ นางสาวกัญญารัตน์ ปิดขุนทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin