มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน​

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
Saraban_ksu@ksu.ac.th