ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมะหาด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนอระบบสารสนเทศบริหารจัดการครัวเรือนฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศร่วมกัน ในการนี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมปฏิบัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ KHM V.2 และระบบ SRA-DSS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin