นักเรียน ร.ร.ด่านขุนทด เข้าทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ แบบเข้มข้น ตามโครงการการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยง มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ นำโดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าฝึกประสบการณ์การวิชาชีพเข้มข้น ห้องเรียนพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนโครงการการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยง มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การสร้าง และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ห้องเรียนพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาพ : ผศ.ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์ ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#ความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม#การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง#พืชศาสตร์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#นักนวัตกรสังคม#CLC#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ1ของประเทศภายในปี2570#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มุ่งมั่นพัฒนา#จิตอาสา#เชี่ยวชาญ#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin