คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ส่งเสริมและแนะนำการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา จากผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นการพัฒนานักศึกษาให้ถึงพร้อมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพิ่มพูนทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม เพื่อการทำงานของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสภาวะปัจจุบัน ให้มีความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณลินลี่ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการบริษัท ไอ.อี.โอ.จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” อีกด้วย .

ภาพ/ข่าว .. หงษ์ฟ้า คำยศ

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin