คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Al-loT)”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Al-loT)” นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 35 คนภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin