ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา ประจำปี 2567 นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟแพรวา ตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งใหญ่อลังการ

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า YEC และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »