Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

กำหนดการ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 นำแนวคิด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ

อ่านต่อ »