Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดย คุณนันทิยา แสงโสภาพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 48 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 96,000 บาท เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้เป็นทุนในการศึกษาต่อ และนำไปใช้ให้เกิดประประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อไปภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin