Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลปัจจุบัน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต SHT Give Blood ครั้งที่ 1

อ่านต่อ »