สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2567 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  โดยกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำสวนสมุนไพร ทำความสะอาด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และกิจกรรมนี้มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนของทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาพ : อาวุธ โสเพ็ง

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin