Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

               วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ (HUFLIS) ประเทศเวียดนาม เข้าร่วม โครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กรณีมหาวิทยาลัยเว้ (Hue University)

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin