คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดกิจกรรมพาน้องวิ่งขึ้น มอ เนินดงโตงโต้น SHT เสริมสร้างพลังกาย รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพ์พิศาล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดกิจกรรมพาน้องวิ่งขึ้น มอ เนินดงโตงโต้น SHT ซึ่งเป็นประเพณีของคณะฯ เพื่อเสริมสร้างพลังกาย รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพิธีไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาบริเวณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin