<ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรและฟาร์มควายงาม คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรและฟาร์มควายงามคว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มฅนเลี้ยงควายลุ่มน้ำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

งานมหกรรมงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้สนใจในการเลี้ยงและพัฒนาควายไทย ให้มีคุณภาพเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และฟาร์มความยงามต่าง ๆ จากทั่วประเทศ นำควายลงทะเบียนประกวดความงาม ควายยักษ์ และควายแคระ มีควายเข้าร่วมประกวดทุกรุ่น ทุกประเภท 459 ตัว ควายที่นำมาโชว์ตัวในงาน 45 ตัว รวมทั้งสิ้นกว่า 504 ตัว ในการนี้ รางวัลถ้วยพระราชทาน จำนวน 4 ถ้วย  ผลรางวัลการประกวดควายยักษ์ ควายงาม ครั้งที่ 2 ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion ควายยักษ์เพศเมีย

ได้แก่ นางพญา ฟาร์มควายงามดอนมหา จังหวัดมหาสารคาม

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion ควายยักษ์เพศผู้ 

ได้แก่ ฟ้าประทาน ฟาร์มควายงามดอนมหา จังหวัดมหาสารคาม 

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion ควายงามเพศเมีย 

ได้แก่ มรกต จิรภิญญาฟาร์ม จังหวัดอุทัยธานี

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน Grand Champion ควายงามเพศผู้

 ได้แก่ วันเจริญ คอกควายบ้านโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู  

ภาพ/ข่าว : ผศ.นุกูล แก่นจันทร์ และงานสื่อสารองค์กร

 

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin