Activity/Highlight

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  วันรัฐธรรมนูญ ด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

พระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

รับสมัครและคัดเลือกบุุคลผู้ขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ Thai PBS จัดกิจกรรม FILM ON TOUR พร้อมเสวนาทางวิชาการ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »