Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร 13 ชั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2567 มีการบรรยายคำแนะนำจากงานบริการนักศึกษาและวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องนักศึกษาใหม่ สานสายใยเกษตรกาฬสินธุ์ และมอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นพี่สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin