Tag: Tag: sdg16

Tag: sdg16

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันอยู่หนานจงฮั่น และสถาบันหยูหนานเอดดูเคชั่น ร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Read More »