ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษ ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา เช่น วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรม อันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการแล้ว จึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ นำจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณโดยรอบวัดเวฬุวัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ขอบคุณภาพข่าว : กองกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin