Activity/Highlight

คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมหารือการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับวัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 11

อ่านต่อ »