พฤษภาคม 12, 2023

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอนามน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »