Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 9 พ.ค.2566 เวลา 08.22 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา​ พึ่งพันธุ์​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์​ พร้อมบุคลากร​ เข้าร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ รวม 4 เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ความยาวเส้นทางละ 3 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้คนดีเข้าสภา และสามารถลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง ลดจำนวนบัตรเสียให้มากที่สุดโดย​มี​ ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ BIGDAY ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม​ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและพลังมวลชน ประกอบด้วยข้าราชการ ตำรวจ อส. กองลูกเสืออาสา กลุ่มสตรี นักเรียนนักศึกษา รวมกว่า 1,000 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin