มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอนามน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น ที่ น้องตับเต่า หมู่ที่ 11 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนามน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” ผู้เข้าร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคออย่างพร้อมเพียง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin