ไม่มีหมวดหมู่

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ MOU กับวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ และบริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

อ่านต่อ »

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกี่ยวก้อย วิชาญ เวสสุวรรณ ผู้นำด้านการใช้ผ้าพื้นถิ่นในกาฬสินธุ์ และผู้ขายออนไลน์ผ้าแพรวาและผ้าถุงภูไทอีกหลายราย เปิดคอร์สติวเข้มโครงการ Kalasin City : Traditonal and Creative Textiles เพื่อส่งเสริมการตลาด

อ่านต่อ »