การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตหญิง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin