อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสืบสานประเพณีพิธีเลี้ยงปู่ตา พร้อมขึ้นหอหลังใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสืบสานประเพณีพิธีเลี้ยงปู่ตา พร้อมขึ้นหอหลังใหม่

          วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย ทำพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง) พร้อมเชิญปู่ตาขึ้นหอหลังใหม่ และร่วมเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “ปู่ตากับการอนุรักษ์พืชพันธุ์ ” ณ บริเวณศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ทั้งนี้ในวันดังกล่าวมีผู้ร่วมพิธี จำนวน  ๓๒๕ คน

[ngg src=”galleries” ids=”84″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin