ม.กาฬสินธุ์ MOU Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ ๑๕ พฤษภาค ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในการลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการลงนามความร่วมมือ และในการนี้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานและให้การต้อนรับคณะเดินทางจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย

[ngg src=”galleries” ids=”76″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin