ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

อ่านต่อ »