กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin