ม.กาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสาขาพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสาขาเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้จน ชวนร่วมงานเวทีวิชาการนำเสนอนวัตกรรมจากงานวิจัย และสัมผัสงานมหกรรม “ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งทางโครงการได้กำหนดจัดงานเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและงานมหกรรมถนนคนเดินขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกกต้องกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

           รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจคือการมุ่งพัฒนาชุมชน ทางมหาวิทยาลัยมีนักวิจัย และมีองค์ความรู้ทุกศาสตร์ที่จะลงไปช่วยยกระดับรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชน และการทำโครงการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล หรือ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าไปขับเคลื่อนให้จังหวัดกาฬสินธุ์หลุดพ้นจากความยากจน
.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin