มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขัน การประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชิงเงินรางวัลรวม 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin