ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบั […]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสน […]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 280 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบั […]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงา […]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่ […]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงา […]