ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบเพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบเพิ่มเติม

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 1-150 ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังการปฐมนิเทศในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมแพรวา    ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดประกาศผล คลิกที่นี่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin