ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 4 โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 – 47  ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังการปฐมนิเทศในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 14.00 น.  ณ ห้อง 111 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin