ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3  โดยให้ผุ้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  รายละเอีดยเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศผล คลิกที่นี่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin