ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-210 ไปรายงานตัวในวันที่ 19  พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00-14.00 น.  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียดจำนวนอัตราคงเหลือของแต่ละตำบล คลิกที่นี่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin