รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.31 น. เป็นต้นไป  และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศ แก้ไขคุณสมบัติ คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์  คลิกที่นี่  job.ksu.ac.th

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin