ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563

สมัครคลิกที่นี้

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin