Uncategorized

Activity/Highlight

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม”วันสิ่งแวดล้อมไทย ไหว้พระแม่ธรณีและขอบคุณธรรมชาติ”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ »
Uncategorized

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ »
Uncategorized

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดโครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8

อ่านต่อ »

รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน

อ่านต่อ »