Uncategorized

Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

อ่านต่อ »
Uncategorized

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »