Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงละคร มัทนา เดอะมิวสิคัล” รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมชมการแสดงละครประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 11 เป็นการแสดงของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กลับมาครั้งนี้พร้อมกับความยิ่งใหญ่ ไฟ แสง สี เสียง ตระการตา😍รอบการแสดงของวันที่ 3 มีนาคม 2567 รอบที่ 1 เวลา 17:00 รอบที่ 2 เวลา 19:00 น.ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)หรืออีกหนึ่งช่องทางการรับชม เพียงแค่ท่านซื้อบัตรชมละครออนไลน์ ท่านจะได้รับสิทธิ์ชมละคร สด สด ผ่านการ Live streaming

ราคาบัตร VIP 99 บาทราคาบัตรปกติ 69 บาทราคาบัตรชมการ Live 39 บาท

ภาพ : วีรพล คำสุวรรณ

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา#สาขาภาษาไทย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin