Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
นศ.มกส.สร้างชื่อ คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในชื่อทีมม่านกกแพรวาบ้านนา ซึ่งประกอบด้วย 1.นางสาวรัตนาพร ฤทธิ์ศรี 2.นางสาวจิรัศยา อินาลา 3.พรพิมล ลาภบุญเรือง และ ดร.นภาพร วงษ์วิชิ อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น BusinessInnovationShowcase2019 โดยแนวความคิด เป็นการนำต้นกกที่มีอยู่จำนวนมากในหมู่บ้าน มาทำเป็นม่านลายแพรวา เพื่อใช้บังแดดบังสายตา ม่านกกของเรามีเอกลักษณ์คือมีลวดลายแพรวาที่สวยงามเเละมีกลิ่นหอมจากกลิ่นดอกไม้ที่อบเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่ใช้ ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin