Activity/Highlight

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่คว้ารางวัลสถาบันดีเด่นและรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม.มหาสารคาม

อ่านต่อ »