ม.กาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสาขาพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล

            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสา […]

คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมหารือการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่

คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย […]