วินัย ชุ่มอภัย

Activity/Highlight

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมดูหนังกลางแปลง และเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ Soft Power ผ่านภาพยนตร์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

เชิญร่วมฟังโสเหล่ พลังภาพยนตร์ในการนำ SoftPower อีสานสู่สากล พร้อมชม เทศกาลหนังกลางแปลงมอน้ำดำ ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ม.กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ปรับปรุงผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคู่เครือข่ายดูแลจิตใจในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

งานศิลปะและวัฒนธรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์วัดป่าดงเมือง และถวายมุฑิตาในวาระ 50 ปีอายุวัฒนมงคล พระอาจารย์อุดล อัคธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง

อ่านต่อ »