เส้นทางเดินเที่ยว

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “คือมาซับแท้น้อ # 1”

โปรแกรม 1 วัน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
09.30 น. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
11.30 น. ชมและเรียนรู้ยุ้งข้าวผู้ไท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญาที่สำคัญของชุมชนผู้ไทบ้านกุดหว้ามาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระ
16.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 360 บาทต่อท่าน (รวมอาหาร 1 มื้อ การเดินทางในชุมชน)

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “คือมาซับแท้น้อ # 2”

โปรแกรม 1 วัน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
09.30 น. เรียนรู้วิถีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ทำอาหารพื้นบ้าน เมนูท้องถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตามฤดูกาล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
16.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 360 บาทต่อท่าน (รวมอาหาร 1 มื้อ การเดินทางในชุมชน)