เดือนเมษายน

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์ แฮงศรัทธา”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

1. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
3. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ตากุดหว้า มีการเสี่ยงทายพยากรณ์ มีเครื่องเซ่นไหว้ มีการร่วมกิจกรรมสนุกสนานของชุมชน
4. ใส่บาตรตอนเช้า
5. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญา มาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี
6. เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
7. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)
* ประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่ตาอาจอยู่ในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม (เดือน 6 ขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปี)