เดือนกุมภาพันธ์

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “บุญกุ้มข้าว พระคุณเจ้าให้พร”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
10.00 น. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
11.00 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญา มาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆนำไปถวายพระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. ลงวัดเพื่อร่วมกับพี่น้องในชุมชนเอาข้าวลงวัด เอาข้าวลงไปโฮมกันที่วัด
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามวิถีชาวผู้ไท
19.00 น. ชมการแสดงในคืนวันบุญกุ้มข้าว
20.00 น. กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06.30 น. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้าที่วัด
07.30 น. ชมการถวายกองข้าว กิจกรรมการแบ่งปันกันตามที่ชุมชนเคยแบบมีส่วนร่วม
09.00 น. เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
11.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,150 บาทต่อท่าน (ค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)
* บุญกุ้มข้าวอาจอยู่ในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ (เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปี)