เดือนมิถุนายน

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “กุดหว้า ถิ่นผู้ไท น้ำใจงาม” โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.30 น. เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09.00 น. นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
10.30 น. ชมบ้านโบราณ 100 ปี ที่ยังคงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวผู้ไทในอดีต เสาบ้านขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม ป้องเอี่ยม ชานบ้านยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับพักผ่อนและรับแขก
11.30 เยี่ยมชมกลุ่มผู้ไทไม้งาม การทำเฟอร์นิเจอร์จากผู้พิการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามวิถีชาวผู้ไท
13.00 น. เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญาที่สำคัญของชุมชนผู้ไทบ้านกุดหว้า
          1) มาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี มีความสัมพันธ์กับงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน และบุญข้าสาก โดยชาวบ้านจะนำเอามาลัยไม้ไผ่ผูกติดเครื่องจตุปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระ
          2) เสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกายที่คงความงามและคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามวิถีชาวผู้ไท
20.00 น. กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06.30 น. ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านพัก รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เรียนรู้วิถีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ทำอาหารพื้นบ้าน เมนูท้องถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตามฤดูกาล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูท้องถิ่นผู้ไท
13.00 น. ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง
14.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)