เดือนมีนาคม

แนวคิด มาคำหว้า สิพาไปเบิ่ง “เสน่ห์ชุมชน บุญผะเหวด”

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

1 เดินทางถึงวัดกกต้อง บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2 นมัสการหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง
3 เรียนรู้ฐานทุนภูมิปัญญา มาลัยไม้ไผ่ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีของคนผู้ไทมานับร้อยปี
4 ร่วมฟังเทศน์สิบสามกัณฑ์
5 ร่วมขบวนการแห่ผ้าผะเหวด
6 กิจกรรมทำบุญสอยดาวการกุศล
7 การเสี่ยงทายพระปฐมสมโภช
8 ใส่บาตรตอนเช้า
9 เรียนรู้วิถีเสื้อผู้ไทเย็บมือ วิถีวัฒนธรรมผู้ไทผ่านทางการแต่งกาย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ
10 ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มแม่บ้านรวงทอง

เส้นทางนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ การเดินทางในชุมชน)